ประกาศ… เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid-19 (ลงวันที่ 28/01/2564)