ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ Covid-19 สำหรับผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)