รางวัล เหรียญเงิน ประเภทPoster Presenttation

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1 เหรียญเงิน ประเภทPoster Presenttation
ผลงานอากาศยานไร้คนขับนำทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเที่ยว
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2