รางวัล Prime Minister Awards ประจำปีการศึกษา 2564 จาก พณ ท่านฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ได้เข้ารับรางวัล Prime Minister Awards ประจำปีการศึกษา 2564
จาก พณ ท่านฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

1. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021 Best of the year
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับเงินรางวัล 50,000 บาท

2.รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Best of the year (Best of Applied Science)
รับเงินรางวัล 50,000 บาท