ประกาศ… การตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)