ประกาศ…รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาเคมี คณิตสาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น)