ประกาศ..รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Business situation, job interview concept.