ประกาศ… เรียกบัญชีสำรอง(35-41)รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

       ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่ 35 – 41 ( >>รายชื่อดังแนบ<< ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.          ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวจนครบตามจำนวน    ที่กำหนด

ประกาศ… เรียกบัญชีสำรอง(20-23)รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

       ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่ 20 – 23 ( >>รายชื่อดังแนบ<< ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.          ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวจนครบตามจำนวน    ที่กำหนด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 20 กุมภาพันธ์ 2018

กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีไทย

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School กล่าวแนะนำตัว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018

กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018