March 3, 2024

ข่าวเด่น

นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน และ ภาษาอังกฤษเต็ม...
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ...
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร และลงนามถวายพระพร ขอทรงหายจากพระอาการประชวร...