March 3, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ...
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร และลงนามถวายพระพร ขอทรงหายจากพระอาการประชวร...